MEKTUP YAZMA /OYUN YAZMALiseler arası 2023‘e Mektup Yazma Yarışması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, TÜRK DİL KURUMU, TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ'NİN
İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLEDİKLERİ

“2023’E MEKTUP”
KONULU LİSELER ARASI MEKTUP YAZMA YARIŞMASI
     Unutulmaya yüz tutan mektup yazma geleneğini, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Türk Dil Kurumu işbirliği ile yapılan bu yarışma ile yeniden yaşatmak, halen resmî ve özel tüm ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerimizin 2023’te ülkemizi yönetecekleri düşüncesiyle, gençlerimizin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına tekabül eden 2023’ten beklentilerinin neler olduğunu görmek amacıyla “Liseler arası 2023’e Mektup Yazma” konulu bir yarışma düzenlenecektir.

ANA TEMA: “2023 Yılında Nasıl Bir Türkiye'de Yaşamak İstersiniz?”1) Genç Gözüyle 2023 Türkiye’si,
2) 2023 Türkiye’sinde Dil ve Edebiyat,
3) 2023 Türkiye’sinde Kültür ve Sanat,
4) 2023’te Türkiye'de Demokrasi ve Kardeşçe Yaşama Hedefi Ne Olmalıdır?
5) 2023’te Yöneteceğiniz Bu Aziz Ülkenin Dünyadaki Yeri ve Konumu
alt başlıklarında ele alınacaktır.
ÖDÜLLER
Birinciye: Dizüstü Bilgisayar (İ7 işlemci, 2 300 TL üstü). 
İkinciye: Dizüstü Bilgisayar (İ5 işlemci, 1 800 TL üstü).
Üçüncüye: Dizüstü Bilgisayar (İ3 işlemci, 1 500 TL üstü).
Dördüncüye: Dijital Kamera (800 TL üstü).
Beşinciye: Dijital Fotoğraf Makinesi (500 TL üstü)
Ayrıca ilk beş sırayı paylaşan öğrencilere: 
1. Üniversite tahsilleri süresince TDED’nin Dil ve Edebiyat dergisinde yazı yazmak kaydıyla yönetim kurulunca her yıl için belirlenen miktarda burs,
2. TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan “Bizimki Türkçe Sevdası” ve daha önce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin “Denemeler, Hikâyeler ve Şiir” kitapları ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1(bir) yıllık abonelik,
3. İlk beş dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine (900 TL’den az olmamak kaydıyla (Samsung, Nokia veya Blackberry) cep telefonu,
4. Okullarına onurluk ile MEB, TDK ve TDED imzalı ŞEREF BELGESİA. Birinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Altın Renkli” “Şeref Belgesi”
B. İkinci öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Gümüş Renkli” “Şeref Belgesi”
C. Üçüncü öğrenciye, okuluna ve öğretmenine “Bronz Renkli” “Şeref Belgesi”
D. Dördüncü ve beşinci olan öğrencilere, öğretmen ve okullarına “Bej Renkli” “Şeref Belgesi”
E. Mansiyona hak kazanan öğrencilere, öğretmenlerine ve okullarına “Toprak Renkli” “Şeref Belgesi”
5. İlk beş dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ile aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 yıllık abonelik,
6. İl ve ilçe değerlendirme komisyonlarının seçerek dernek genel merkezine gönderdikleri tüm eserlerin sahiplerine katılım belgesi verilecektir.
Mansiyon Kazanan 25 Öğrenciye: 
1. MP4. Öğretmenlerine, 1 adet çeyrek altın ile Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu, aylık yayımlanan Dil ve Edebiyat Dergisi’ne 1 (bir) yıllık abonelik,
2. Okullarına onurluk ve katılım belgesi.
DETAYLI BİLGİ İÇİN: www.2023emektup.com
KATILIM AŞAMALARI     Öncelikle şartnameyi indirip okuduktan sonra başvuru formu ve taahhütnameyi doldurup imzalayıp edebiyat öğretmenlerine teslim edilecektir. Okulları aracılığıyla il bazındaki komisyonlara ilgili evraklar teslim edilecektir. 
     2023'e Mektup yarışmasında Nüfusu 100.000'den (yüz bin) fazla olan ilçeler il gibi degerlendirilecektir. İllerde ve nüfusu yüz binden fazla ilçelerde kurulan komisyonlardan geçen en az beş, en fazla on beş eser doğrudan Türkiye Dil ye Edebiyat Derneğine gönderilecektir. Listeyi indirebilmek için tıklayınız.http://konya.meb.gov.tr/bim/nfk/nfk_meb_mektup2.pdf

“GENÇLİĞİN NECİP FAZIL’A MEKTUBU” ADLI MEKTUP YARIŞMA ŞARTNAMESİ
KONU: “Gençliğin Necip Fazıl’a Mektubu”
TÜRÜ: Mektup
A. AMAÇ
Yarışmada tüm resmi özel Lise ve dengi okul öğrencilerinin Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinde ele aldığı kavramları kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve dilin inceliklerini yansıtan eserler vermeleri amaçlanmaktadır.
B. KAPSAM:
Ülke genelindeki tüm resmi ve özel lise ve dengi okul öğrencilerini kapsamaktadır.
C. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR
Yarışma Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenmektedir. Mektup yarışmasının değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur.
D. KATILIM KOŞULLARI
* Yarışmaya, ülkemizde bulunan tüm resmi ve özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
* Ülke genelindeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri, mektup türü özelliklerine uygun olarak Necip Fazıl KISAKÜREK’in Gençliğe Hitabesi ve eserleri baz alınarak yazmaları gerekmektedir.
* Her öğrenci yalnızca bir mektupla katılabilir.
*Mektubun üzerinde sadece rumuz ve mektubun başlığı yazılmalıdır. Eserlerde isim, okul vb. bilgiler yer almamalıdır. Sadece rumuz yer almalıdır.
*Her katılımcı, yarışmaya rumuzla katılacak ve jüri üyeleri değerlendirmelerini sadece rumuzları görerek yapacaktır. (Rumuzların karışmaması için rumuzların sonuna T.C. kimlik numarasının son dört rakamı da eklenecektir.) Yarışmalara katılacak öğrenciler eserlerini bir zarfın içerisine; rumuzunu, adını soyadını, iletişim bilgilerini ve ikamet adreslerinin yer aldığı başvuru formunu ise diğer bir zarfın içerisine yerleştirecekler. Bu küçük zarfların her ikisinin üzerinde de öğrencilerin rumuzları yer alacak. Her iki zarfın da ağzını kapatarak diğer bir zarfın içerisine yerleştirerek teslim edeceklerdir/göndereceklerdir.
* Yarışmaya gönderilecek mektuplar 5 (beş) nüsha olmalıdır.
*Yarışmaya katılacak eserler üç sayfayı geçmemelidir.
*Yarışmaya katılım dili Türkçedir.
*Mektuplar daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
* Eserler, Microsoft Office Word programında, normal sayfa düzeninde, iki yana yaslı biçimde,
Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır

7. Oyuna Dayalı Öğrenme Yarışması

Oyuna Dayalı Öğrenme Avrupa Konferansı (ECGBL) tarafından 7.  kez düzenlenen Oyuna Dayalı Öğrenme Konulu yarışma aşağıdaki hedeflere yöneliktir:
  • Eğitsel oyun tasarımcılarına, yaratıcılıklarını ortaya koymaları ve buna ilişkin tüm çalışmalarını uluslararası bir yarışmada sergilemeleri için fırsat sağlamak,
  • Oyuna dayalı öğrenme için çalışanlara, oyunlarını değerlendirmelerine yönelik bir fırsat yaratmak,
  • Bu çalışmalara ait örneklerin 2013 katılımcıları tarafından sergilenmesini sağlamak
Yarışma için onaylanan oyunlar bir eğitim hedefi taşımalıdır. Yazarlar, bu oyunun niçin yenilikçi olduğunu, amaçlarına nasıl ulaştıklarını ve yaratmak istedikleri etkiyi anlatabilme konusunda hazırlıklı olmalıdır. Oyun, oyuncunun en az 10 dakika kadar katılımını sağlayabilecek düzeyde  bir gelişim düzeyinde olmalıdır.

Kabul Edilme

Yazarlar öncelikle, en fazla 4 sayfa olacak şekilde,  kabul formunu kullanarak onay almalıdırlar:
http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2013/ecgbl13-abstract-submission.htm adresinden gerekli başvuru yapılmalı, GAME bölümü seçilerek özet bilgi verilmelidir.
Özet aşağıdakileri içermelidir:
  • Oyunun tasarım ve geliştirme süreci
  • Referanslar ve oyunun eğitimsel katkısını da içeren  ana hatları belirten ilgili bir çalışma
  • Oyuna ait video linki (tercihe bağlı)
Oyun çevrimiçi olarak ulaşılabiliyorsa, lütfen  adresi ve 2-3 dakikalık bir tanıtım içeren video linkini de ekleyiniz. Ayrı bir dosya halinde ise diğer destekleyici dokümanlarla birlikte ek olarak sue@academic-conferences.org adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Oyun farklı programlar gerektiriyorsa, bunu gönderdiğiniz dokümanlarda belirtmelisiniz.
Porto-A-198B
Uzmanlar başvuruları inceleyecek ve en fazla 6 finalist, konferansta oyunlarını sergilemek üzere davet edilecektir. Tüm başvurular İngilizce olmalıdır ve başlık, yazar bilgisi diğer gerekli bilgileri içermelidir. Onaylanan bu belge son sürüm olarak kabul edilecek ve katılımcılara dağıtılmak üzere bir kitapçık olarak dâhil edilecektir.
Kabul edilen oyunların yazarlarından bir kişi, oyunlarını sunmak üzere konferansa katılacak ve sunumda yerini alarak ödül törenine de katılacaktır. İlk üç oyun kapanış oturumunda duyurulacaktır. Her oyun yazarına oyununu seyirciye sunmak üzere 5 dakikalık süre verilecektir.

Önemli Bilgiler

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2013
Bildirme: 11 Temmuz 2013
Her oyun akademik ve profesyonel uzmanlar tarafından eğitsel oyun  tasarım ve gelişimi açısından incelenecektir. Finalistler ve ödül kazananlar  aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:
  • Oyunun kalitesi ve orijinalliği
  • Oyunun eğitime katkısı